Podpora vědy a výzkumu

  • Projektová podpora
  • Komercionalizace vědy a výzkumu
  • Spin-of firmy