Krizový management

Nakloňte si váhy na svou stranu - Stepneys

Nakloňte si váhy na svou stranu – Stepneys

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Pomáháme řešit tyto krizové situace:

  • selhání managementu
  • konkurenční zásah

Podílíme se na přípravě, zpracování a realizaci:

  • dohodnutých opatření kezvládnutí probíhající krize
  • opatření na odstranění následků proběhlé krize
  • nastartování procesů preventivního předcházení krize

Nabízíme personální zajištění řízení ekonomického subjektu v problémové – krizové situaci.